Administratief ondersteunen Den Haag (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

Vacature administratief ondersteuning Profiel 2 Den Haag

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen is Pernu B.V. op zoek naar een medewerker Administratief ondersteuning. De functie bevat zelfstandige onderzoekende werkzaamheden. 

Deze functie wordt uitgevoerd op de afdeling DPMO (Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling). DPMO is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de Hoofddirectie DJI.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • verzamelen van cijfers en deze analyseren;
 • nalezen documenten op taalfouten en zinsopbouw;
 • coördineren aanwezigheid DPMO’ers in veld;
 • voorstel doen opschonen K- schijf;
 • verslaglegging werkgroep Arbo, Welzijn en Vitaliteit;
 • verslaglegging bedrijfsgeneeskunde zorgverlening met het EC O&P;
 • verslaglegging outbreakmanagementteam en het overleg tussen de afdeling gezondheid DPMO.

Functie- eisen en -wensen:

 • opleidingsniveau HBO/ WO;
 • beheersing Nederlandse taal;
 • computervaardigheden Microsoft;
 • omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • nauwkeurig kunnen werken;
 • analytisch vermogen;
 • flexibiliteit t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

6 maanden met mogelijkheid tot verlenging

Aantal uren per week:

25 uur in de week

Regio:

Den Haag

Uiterlijk voorstellen: 3 september 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature