Re-integratie WerkFit UWV

Re-integratie WerkFit UWV

Als je door omstandigheden geruime tijd niet meer aan het werk bent geweest, kan het lastig zijn om weer aan de slag te gaan. Een Werkfit-traject is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer klaar te maken om aan het werk te gaan.

Loondispensatie

Loondispensatie

Voor een werkgever is het een grote stap om iemand aan te nemen met een arbeidsbeperking. Om de werkgever tegemoet te komen kan een werkgever Loondispensatie aanvragen.

Re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Volgens het SCP waren er in Nederland in 2013 ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Van deze groep heeft het grootste gedeelte een Licht Verstandelijke Beperking wat inhoudt dat zij een belevingswereld hebben van een kind tussen 7 en 11 jaar.

De belangrijkste kenmerken zijn;

 • Beperkt denkvermogen, moeite met lange termijn denken
 • Moeite met reflecteren op eigen handelen en het verplaatsen in een ander
 • Beperkt inzicht; minder oog voor detail, slecht in hoofd -en bijzaak onderscheiden
 • Beperkte focus

Problemen op de arbeidsmarkt

Ondanks hun beperking hebben de meeste jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking dezelfde behoeftes als ieder ander mens. Velen van hen willen er op sociaal vlak bij horen en staan positief tegenover werk.

Door een gebrek aan flexibiliteit in functies vallen deze jongeren echter vaak af tijdens de sollicitatieprocedure. Ook terughoudendheid aan de kant van de werkgever om iemand met een ‘vlekje’ in dienst te nemen, kan er voor zorgen dat jongeren met een beperking minder makkelijk aan een baan komen.

Voordelen werkgever

Het in dienst nemen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking kan voor de werkgever veel voordelen met zich mee brengen. In de eerste plaats zijn er gunstige financiële regelingen vanuit de overheid.

Daarnaast zijn mensen uit deze doelgroep vaak erg loyaal en tonen zij passie in hun werk. Bovendien raken veel collega`s enthousiast van hun nieuwe collega. Dit komt zowel de sfeer op de afdeling als het imago van het bedrijf ten goede.

Veelvoorkomende problemen vanuit de werkgever

Ondanks de eerder genoemde voordelen lopen werkgevers vaak alsnog tegen een aantal zaken aan.

 • Onvoldoende zicht op het aanbod, wat zijn de mogelijkheden?
 • Specifieke match: aansluiting van de vraag van de werkgever aan de mogelijkheden van de nieuwe werknemer
 • Introductie in de nieuwe werkomgeving (leidinggevende en collega`s voelen zich niet altijd bekwaam dit te doen)
 • Continuïteit: zo nodig blijvende begeleiding en acceptatie van de medewerker

Het zijn juist deze punten waarin Percuris ondersteuning kan verlenen voor zowel werkgever als werknemer. Onze persoonlijke en professionele benadering heeft inmiddels al geresulteerd in een ruim aantal succesvolle plaatsingen van deze jongeren. Daarnaast bieden wij voor een ieder van hen ook coaching aan op de werkplek.

Re-integratie volgens Percuris

Wat onze benadering uniek maakt is dat wij altijd werken aan de hand van in de praktijk bewezen succesfactoren namelijk;

 • We benaderen deze groep jongeren niet met een “doelgroep etiket“
 • We betrekken de sociale omgeving (familie, partner of vrienden) bij het traject
 • We stellen realistische doelen en belonen de successen
 • We creëren draagvlak bij het overige personeel

Geïnteresseerd in het in dienst nemen van deze jongeren? Neem contact met ons op! Wij helpen u uw organisatie zo in te richten dat dit mogelijk wordt. Ook kunnen wij u adviseren over subsidieregelingen. Tenslotte kunnen wij u in contact brengen met interessante kandidaten voor de job.

Neem contact op

Re-integratie van mensen met ADHD

reintegratie adhd

Werken kan voor mensen met ADHD een flinke dobber zijn. De onrust in het hoofd kan voor chaos op de werkvloer zorgen. Percuris heeft veel ervaring met het re-integreren van mensen met ADHD.

Re-integratie en faalangst

reintegratie faalangst

Wanneer u maanden of zelfs jaren niet gewerkt hebt, is terugkeren op de werkvloer soms een stressvolle activiteit. Wellicht bent u onzeker over uw vermogen om te werken. Percuris weet alles van re-integratie en faalangst.

Re-integratie na burn-out

U hebt een burn-out en zit al een tijdje thuis. Aan werken wilt u misschien voorlopig liever niet denken. Toch wil uw werkgever dat u op termijn weer aan de slag gaat. Percuris kan u helpen succesvol te re-integreren na een burn-out.

Naar Werk? Percuris heeft vacatures bij de Rijksoverheid

Zoekt u een geschikte werkplek voor een Wajonger die naar een werkplek begeleid kan worden? Percuris heeft diverse banen beschikbaar bij de overheid in de regio’s West, Midden, Oost en Noord. Wij helpen uw kandidaat graag!

Stelt u zich voor: u heeft kennis gemaakt met iemand met een Wajong uitkering, die richting een werkplek begeleidt kan worden. U ziet deze Wajonger al voor de Rijksoverheid aan de slag op administratief vlak, want deze Wajonger heeft duidelijk affiniteit met cijfers.

Gunning

Grote kans dat Percuris de baan die u voor ogen hebt kan vinden voor uw client. Dankzij een gunning van de Rijksoverheid zijn wij re-integratiepartner voor de regio’s West-, Midden-, Oost- en Noord-Nederland. Ons re-integratiebureau is dus op korte termijn op zoek naar kandidaten voor banen in de administratie, groensector en andere branches.

Percuris heeft veel ervaring met het succesvol begeleiden van jongeren met een Wajong-uitkering naar werk, ook als deze jongeren een complexe achtergrond hebben.

Het succes van Percuris komt door onze “Gewoon doen werkt”-aanpak. Wij geloven dat iedereen een baan kan vinden die bij bij hem of haar past, en dat door intensieve begeleiding de kans op een succesvolle match en een goede start in de nieuwe baan vergroot wordt. Met ons team van ervaren jobcoaches gaan we geen uitdaging uit de weg.

Aanmelden

Heeft u iemand die mogelijk in aanmerking komt voor een Naar Werk traject? Meld deze dan in een zo vroeg mogelijk stadium bij ons aan!

Neem direct contact op

 

Jobcoach Wajong

Ben jij Wajonger en ga je aan de slag voor een werkgever? Dan is een stukje begeleiding nooit weg. Percuris kan je helpen met een ervaren jobcoach Wajong.

Overheid realiseert onvoldoende arbeidsplaatsen voor mensen met beperking

Zowel in 2016 als in 2015 hebben werkgevers uit de marktsector voldoende banen voor mensen met een beperking gerealiseerd. De overheid blijft echter achter bij de eigen doelstellingen, blijkt uit cijfers.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde de resultaten van de zogenoemde tweemeting afgelopen week door naar de Tweede Kamer.

Tweemeting
Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 moeten werkgevers en overheidsinstellingen een bepaald percentage van de beschikbare arbeidsplaatsen reserveren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2026 gaat het om totaal 100.000 banen.

De overheid heeft zichzelf tot doel gesteld 25.000 mensen met een ziekte of handicap aan te nemen. Uit de tweemeting blijkt nu dat de overheid zich voor het tweede jaar op een rij niet aan haar eigen doelstelling houdt.

Quotumheffing voorkomen
Wanneer de overheid er niet in slaagt het geplande aantal arbeidsplaatsen te realiseren treed in 2019 de zogenaamde quotumheffing in werking. Overheidsinstelingen betalen dan een boetebedrag van € 5000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats.

Wilt u als overheidsinstelling deze boete voorkomen? Neem dan snel contact op met Percuris. Percuris is een deskundige partner voor re-integratie en job-coaching met een specialisatie in het uitvoeren van complexe re-integratie opdrachten.

Op de juiste plek
Wij helpen u niet alleen de benodigde arbeidsplaatsen op te vullen, maar we zorgen er ook voor dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Op die manier voegen mensen met een arbeidsbeperking echt iets toe aan uw organisatie.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.