Assistent Mechanisch monteur Velddriel

Vacature: Assistent Mechanisch monteur WAJONG/Doelgroepenregister

Voor een werkgever in de omgeving Velddriel (‘s-Hertogenbosch) is Percuris B.V. op zoek naar een kandidaat die het leuk vind om als Assistent Mechanisch monteur aan de slag te gaan. In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van (mechanische) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan installaties en apparatuur van één van de productielijnen. Je verricht zowel individueel als in teamverband werkzaamheden in het kader van correctief en preventief onderhoud.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • Dagelijks onderhoud van machines;
 • Monteren en reviseren van machines.

Functie eisen:

 • Het is de bedoeling dat je uiteindelijk jezelf ontplooid tot zelfstandig monteur;
 • Technische achtergrond;
 • Nauwkeurig kunnen werken;
 • Kandidaat neem initiatief;
 • Enthousiast en vrolijk op de werkvloer.

Het bedrijf stelt verder geen eisen, maar het belangrijkste is dat de kandidaat een technische achtergrond heeft en op dit moment een Wajong uitkering ontvangt of in het doelgroepenregister is opgenomen. Dagen en uren kunnen in overleg worden vastgesteld. Het taken pakket word afgestemd op de capaciteiten van de kandidaat.

Heeft u een leuke kandidaat voor deze vacature? Neem dan contact met ons op: info@percuris.nl.

Administratief ondersteunen Den Haag (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

Vacature administratief ondersteuning Profiel 2 Den Haag

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen is Pernu B.V. op zoek naar een medewerker Administratief ondersteuning. De functie bevat zelfstandige onderzoekende werkzaamheden. 

Deze functie wordt uitgevoerd op de afdeling DPMO (Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling). DPMO is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de Hoofddirectie DJI.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • verzamelen van cijfers en deze analyseren;
 • nalezen documenten op taalfouten en zinsopbouw;
 • coördineren aanwezigheid DPMO’ers in veld;
 • voorstel doen opschonen K- schijf;
 • verslaglegging werkgroep Arbo, Welzijn en Vitaliteit;
 • verslaglegging bedrijfsgeneeskunde zorgverlening met het EC O&P;
 • verslaglegging outbreakmanagementteam en het overleg tussen de afdeling gezondheid DPMO.

Functie- eisen en -wensen:

 • opleidingsniveau HBO/ WO;
 • beheersing Nederlandse taal;
 • computervaardigheden Microsoft;
 • omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • nauwkeurig kunnen werken;
 • analytisch vermogen;
 • flexibiliteit t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

6 maanden met mogelijkheid tot verlenging

Aantal uren per week:

25 uur in de week

Regio:

Den Haag

Uiterlijk voorstellen: 3 september 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature

Administratief medewerker Den Haag (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

Vacature administratief ondersteuning Profiel 1 Den Haag

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag is Percuris B.V. op zoek naar een medewerker in een ondersteunende administratieve functie. De functie bevat licht ondersteunende werkzaamheden.

Deze functie wordt uitgevoerd op de afdeling DPMO (Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling). DPMO is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de Hoofddirectie DJI.

Werkzaamheden zullen zijn: 

 • scannen van documenten;
 • vormgeven presentaties;
 • structureren/ opslaan overlegstukken;
 • maken van voorbereidingsmappen;
 • verslaglegging/ actiepuntenlijst overleggen;
 • ophalen bezoekers;
 • reserveren vergaderzalen;
 • zorgdragen bloemen, kaartjes, gebak etc.

Functie- eisen en -wensen:

 • opleidingsniveau MBO;
 • beheersing Nederlandse taal;
 • computervaardigheden Microsoft;
 • omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • nauwkeurig kunnen werken;
 • sociaal vaardig zijn.

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

6 maanden met mogelijkheid tot verlenging

Aantal uren per week:

25 uur in de week

Regio:

Den Haag

Uiterlijk voorstellen: 3 september 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature

Projectondersteuning bij Defensie Utrecht (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

vacature Projectondersteuning defensie Utrecht

Voor de afdeling Beleidsimplementatie & ondersteuning van het Diensten Centrum Personeelszorg (DC PZ) dat onderdeel uitmaakt voor Defensie is Percuris B.V. op zoek naar een medewerker projectondersteuning in de regio Utrecht.

Het DC PZ heeft tot doel, als (deel) proces modelhouder voor de aandachtsgebieden bijzondere personele zorgaangelegenheden voor actief en post-actief defensiepersoneel, veteranengelegenheden, decoraties, pensioenen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, het vormen van de brug tussen strategie en beleid en de uitvoering en toepassing van dat beleid alsmede het inrichten en uitvoeren van de bijzondere personeelszorg, postactieven, decoraties en diversiteit & inclusiviteit.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • Verrichten van ondersteunende projectmatige werkzaamheden door:
  • het voorbereiden en uitvoeren van (deel)projecten op een specifiek aandachtsgebied;
  • het deelnemen aan in- en externe overleggen die betrekking hebben op het ondersteunend proces;
  • het leveren van concrete (inhoudelijke) (deel)producten voor de projectleiding ter ondersteuning van de oplevering van hun werkparketten;
  • het bijdragen aan het opstellen van (deel) rapporten en plannen ten behoeve van te realiseren eindproducten door het verzamelen en inbrengen van (kwantitatieve) gegevens binnen het domein van het project;
  • het voeren van projectsecretariaat en bewaken van volgtijdelijkheid van afspraken en evaluatiemomenten;
  • het faciliteren van vergaderingen;
  • administratief ondersteunen van de projectleiding;
  • het verrichten van overige werkzaamheden van ondersteunende aard t.b.v. de projectorganisatie.
 • Draagt zorg voor het juiste en actueel houden van de benodigde basisadministratie voor het project door:
  • het verzamelen, controleren op compleetheid en rubriceren van inhoudelijke informatie en gegeven, het opstellen van overzichten en het doen van (verbeter)voorstellen;
  • het administratief en procedureel ondersteunen van processtappen en afspraken;
  • het verzamelen van inhoudelijke informatie en kwantitatieve gegevens ten behoeve van op te leveren (deel)rapportages en (jaar)verslagen;
  • het verwerken van informatie in de daarvoor aangewezen systemen;
  • het verstrekken van wijzigingen aan betreffende belanghebbenden;
  • het op basis van zelf vervaardigde of aangeleverde informatie, signaleren van mogelijke problemen (stagnerende voortgang, niet nakomen van afspraken, procedurele onregelmatigheden c.q. afwijkingen van het normale patroon) en het doen van voorstellen ter oplossing van de vraagstelling/het probleem;
  • het afstemmen van het overdracht van de informatie naar het programmabureau diversiteit & inclusiviteit.
 • Zorg dragen voor een juiste uitvoering van richtlijnen binnen het project door:
  • het toezien op de juistheid en volledigheid van de administratie;
  • het toezien op de juistheid en volledigheid van de uitvoering van het project;
  • het toezien op aanwezigheid en geldigheid van de benodigde documenten bij gesprekspartners vanuit de markt of vanuit andere departementen binnen de Rijksoverheid;
  • het initiëren van corrigerende acties en toezien op tijdige afhandeling hiervan.
 • Uitvoeren van alle overige opgedragen werkzaamheden.

Functie- eisen en -wensen:

 • MBO+/ HBO werk- en denkniveau;
 • in het bezit zijn of komen van VOG;
 • ervaring met het voeren van een projectadministratie;
 • ervaring met het projectmatig werken;
 • ruime ervaring met het werken met Microsoft Outlook, Office Word en Excel;

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

12 maanden met mogelijkheid op verlening.

Aantal uren per week:

24 uur in de week.

Regio: 

Utrecht

Uiterlijk voorstellen: 24 augustus 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature

Facilitaire ondersteuning DJI Leeuwarden (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

Vacature Facilitaire ondersteuning DJI Leeuwarden

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen in de regio Leeuwarden (onderdeel van Ministerie van Justitie en Veiligheid) zoekt Percuris B.V. ene kandidaat voor de functie: Facilitaire ondersteuning.

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de gedetineerden vrije zone, deze bevindt zich in het voorgebouw van de inrichting.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • het onderhouden van de vergaderzalen (opgeruimd en klaar zetten voor gebruik);
 • het klaar zetten van lunches in de vergaderzalen;
 • kleine schoonmaakwerkzaamheden;
 • het maken van eenvoudige soep;
 • het klaarzetten en verkopen van broodjes;
 • opruimen en klaarzetten van de kantine voor gebruik;
 • kleine interne koeriersdiensten;
 • vergaderservice koffie voorzieningen e.d.

Functie- eisen en -wensen:

 • beheersing Nederlandse taal;
 • in het bezit zijn of komen van VOG;
 • kunnen samenwerken;
 • alertheid;
 • weerbaarheid (psychisch/ fysiek);
 • kunnen omgaan met emoties en conflicten.

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

12 maanden met mogelijkheid tot verlening

Aantal uren per week:

20 uur in de week

Uiterlijk voorstellen: 24 augustus 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature

 

Medewerker controle voorbereiding (WAJONG/ Doelgroepenregistratie)(verlopen)

Vacature medewerker cotnrolevoorbereiding Percuris

Percuris B.V. is op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie medewerker Controlevoorbereiding voor de Belastingdienst in de regio’s Almelo/ Enschede en Rotterdam.

Gastheer/ Vrouw (WAJONG/ Doelgroepenregistratie) (verlopen)

Vacature Gastheer vrouw

Percuris B.V. is op zoek naar een medewerker gastheer/ vrouw voor Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag.

Cateringmedewerker voor defensiecateraar (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

Vacature cateringmedewerker

Voor meerdere locaties van Defensie is Percuris op zoek naar een cateringassistenten. Paresto verzorgt de catering voor de gehele defensieorganisatie op de vredes- en wallocaties, in de oefengebieden en tot aan de operatiegebieden. Voor Defensie/Paresto zijn we op zoek naar medewerkers die kunnen assisteren bij de productie en het verkoopklaar maken van voedingsmiddelen, zowel in de keuken als in het restaurant.

Werkzaamheden:

 • het ontvangen van gasten;
 • assisteren bij voorraad beheer;
 • assisteren bij de productie, verwerking, uitgifte en/of verpakking van voeding en dranken;
 • schoonmaken van ruimtes, gereedschappen en machines.

Functie eisen en wensen:

 • MBO horeca- assistent niveau 1, een praktijkverklaring met vergelijkbare werkprocessen of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring;
 • kwalificatie: Basis Voedsel, Reiniging & Desinfectie;
 • vaardig in het bedienen van (keuken)apparatuur;
 • communicatief vaardig;
 • basiskennis van arbo-, (voedsel)veiligheids- en milieuregels;
 • in fysiek goede staat;
 • flexibel en integer;
 • verantwoordelijkheidsbesef;
 • klantgericht;
 • kunnen samenwerken;
 • in het bezit zijn of komen van VOG.

Doelgroep:

Wajong of indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Aantal uur per week:

in overleg.

Contractduur:

6 maanden + mogelijkheid tot verlening.

Locaties:

 • regio 1: Amsterdam en Badhoevedorp
 • regio 2: Hilversum, Soesterberg, Huis ter Heide, Leusden, Utrecht, Doorn, Amersfoort
 • regio 3: Ermelo, Stroe Nieuw Miligen, Harskamp, Apeldoorn, Lettele, Schaarsbergen, ‘t Harde, Arnhem, Wezep, Zwolle
 • regio 4: Breda, Dongen, Rijen, Vught, Reek, Den Bosch
 • regio 5: Rotterdam, Den Haag, Maasland

Kandidaten uiterlijk 10 augustus 2018 voorstellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw: 030- 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature

Fronted developer (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

vacature fronted developer

Percuris B.V. is op zoek naar een Fronted developer. Wij zijn op zoek naar iemand die dit kan of wil leren maar wel al affiniteit heeft met Fronted developer. Veel is aan te passen maar dit is wel de richting waarvoor wij iemand zoeken. Inzet en werkomgeving is bespreekbaar mits passend (te maken) binnen in App development team. Zie profiel voor zoekrichting, maar dit zijn dus geen vereisten!

Junior medewerker dienst bureau (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

vacature dienst jutitiële inrichtingen Gouda

Voor Dienst Justitiële Inrichtingen (onderdeel van Ministerie van Justitie en Veiligheid) in de regio Gouda is Percuris B.V. op zoek naar een medewerker die het leuk vindt om als junior medewerker Diensten Bureau aan de slag te gaan.

Het Shared Service Center ICT (SSC-I) ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur voor alle medewerkers van DJI. Naast DJI worden er ook werkzaamheden uitgevoerd voor andere overheidsorganisaties.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • ondersteuning BID loket;
  • bewaken van de mailbox van het BID loket en draagt zorg dat acties via een vastgestelde procedure worden uitgezet bij diverse verantwoordelijken;
  • reserveren van vergaderzalen ten behoeve van het BID overleg;
  • sturen van uitnodiging naar deelnemers van het BID overleg;
  • publiceren van de agenda en verslaglegging van het BID overleg.
 • ondersteuning bij klant- en stuurrapportages;
 • beheer van de DNO/ klantcontracten administratie;
 • zelfstandig bijhouden/ beheren van CRM systeem van Accountmanagement;
 • ondersteuning van account- & service management.

Functie-eisen en- wensen:

 • MBO werk- en denkniveau, relevant voor het aandachtsgebied;
 • basisvaardigheden, mondeling en schriftelijk presenteren;
 • kennis van werkprocessen, procedures, methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld en kennisgebied;
 • gebruik van ICT hulpmiddelen;
 • communiceren, opereren en schakelen op tactisch en operationeel niveau;
 • proces- en planmatig kunnen werken;
 • ervaring met klantcontacten.

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister).

Contractduur:

6 maanden met mogelijkheid tot verlening.

Aantal uren per week:

24 uur in de week.

Kandidaten uiterlijk 16 augustus 2018 voorstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature