De Bijstand

Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u weer voldoende inkomen heeft. Heeft u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

Recht op bijstand

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een bijstandsuitkering te krijgen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan op de website www.werk.nl van het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente.

Bijstand en solliciteren

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u actief op zoek naar werk. De gemeente helpt u om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door scholing en begeleiding. Ook kan de gemeente u vragen iets terug te doen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld dat u vrijwilligerswerk doet.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u binnen 4 weken na het aanvragen van de uitkering actief op zoek naar werk of een opleiding. Tijdens deze 4 weken (de verkenningsfase) krijgt u geen bijstand. Na die periode bepaalt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woonsituatie. Heeft u een laag inkomen? Dan vult de gemeente uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen worden elk jaar op 1 januari en op 1 juli opnieuw vastgesteld.

Bijstand in natura

Als u niet goed met geld kunt omgaan, kan de gemeente bijstand in natura geven. De gemeente betaalt dan bijvoorbeeld de huur van uw woning of de premie voor uw zorgverzekering.

Bijstand voor ouderen

Heeft u de AOW-leeftijd en heeft u een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Nieuwe regels voor bijstand

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor de bijstand. Deze regels staan in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand (WWB Maatregelen).

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen tot 1 regeling. De Participatiewet gaat in vanaf 1 januari 2015.

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven