Projectondersteuning bij Defensie Utrecht (WAJONG/ Doelgroepenregister) (verlopen)

vacature Projectondersteuning defensie Utrecht

Voor de afdeling Beleidsimplementatie & ondersteuning van het Diensten Centrum Personeelszorg (DC PZ) dat onderdeel uitmaakt voor Defensie is Percuris B.V. op zoek naar een medewerker projectondersteuning in de regio Utrecht.

Het DC PZ heeft tot doel, als (deel) proces modelhouder voor de aandachtsgebieden bijzondere personele zorgaangelegenheden voor actief en post-actief defensiepersoneel, veteranengelegenheden, decoraties, pensioenen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, het vormen van de brug tussen strategie en beleid en de uitvoering en toepassing van dat beleid alsmede het inrichten en uitvoeren van de bijzondere personeelszorg, postactieven, decoraties en diversiteit & inclusiviteit.

Werkzaamheden zullen zijn:

 • Verrichten van ondersteunende projectmatige werkzaamheden door:
  • het voorbereiden en uitvoeren van (deel)projecten op een specifiek aandachtsgebied;
  • het deelnemen aan in- en externe overleggen die betrekking hebben op het ondersteunend proces;
  • het leveren van concrete (inhoudelijke) (deel)producten voor de projectleiding ter ondersteuning van de oplevering van hun werkparketten;
  • het bijdragen aan het opstellen van (deel) rapporten en plannen ten behoeve van te realiseren eindproducten door het verzamelen en inbrengen van (kwantitatieve) gegevens binnen het domein van het project;
  • het voeren van projectsecretariaat en bewaken van volgtijdelijkheid van afspraken en evaluatiemomenten;
  • het faciliteren van vergaderingen;
  • administratief ondersteunen van de projectleiding;
  • het verrichten van overige werkzaamheden van ondersteunende aard t.b.v. de projectorganisatie.
 • Draagt zorg voor het juiste en actueel houden van de benodigde basisadministratie voor het project door:
  • het verzamelen, controleren op compleetheid en rubriceren van inhoudelijke informatie en gegeven, het opstellen van overzichten en het doen van (verbeter)voorstellen;
  • het administratief en procedureel ondersteunen van processtappen en afspraken;
  • het verzamelen van inhoudelijke informatie en kwantitatieve gegevens ten behoeve van op te leveren (deel)rapportages en (jaar)verslagen;
  • het verwerken van informatie in de daarvoor aangewezen systemen;
  • het verstrekken van wijzigingen aan betreffende belanghebbenden;
  • het op basis van zelf vervaardigde of aangeleverde informatie, signaleren van mogelijke problemen (stagnerende voortgang, niet nakomen van afspraken, procedurele onregelmatigheden c.q. afwijkingen van het normale patroon) en het doen van voorstellen ter oplossing van de vraagstelling/het probleem;
  • het afstemmen van het overdracht van de informatie naar het programmabureau diversiteit & inclusiviteit.
 • Zorg dragen voor een juiste uitvoering van richtlijnen binnen het project door:
  • het toezien op de juistheid en volledigheid van de administratie;
  • het toezien op de juistheid en volledigheid van de uitvoering van het project;
  • het toezien op aanwezigheid en geldigheid van de benodigde documenten bij gesprekspartners vanuit de markt of vanuit andere departementen binnen de Rijksoverheid;
  • het initiëren van corrigerende acties en toezien op tijdige afhandeling hiervan.
 • Uitvoeren van alle overige opgedragen werkzaamheden.

Functie- eisen en -wensen:

 • MBO+/ HBO werk- en denkniveau;
 • in het bezit zijn of komen van VOG;
 • ervaring met het voeren van een projectadministratie;
 • ervaring met het projectmatig werken;
 • ruime ervaring met het werken met Microsoft Outlook, Office Word en Excel;

Doelgroep:

Wajong en indicatie banenafspraak (doelgroepenregister)

Contractduur:

12 maanden met mogelijkheid op verlening.

Aantal uren per week:

24 uur in de week.

Regio: 

Utrecht

Uiterlijk voorstellen: 24 augustus 2018

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pouw via: 030 30 30 643/ 06 55 41 41 88

Reageren vacature