De Bijstand per 2015

De overheid gaat de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Gemeenten kunnen een tegenprestatie vragen voor de uitkering. En huishoudens met verschillende uitkeringen mogen niet meer geld ontvangen dan nodig. 

Strengere eisen

Vanaf 1 januari 2015 gelden strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering (bijstandsgerechtigden):

  • Bijstandsgerechtigden moeten aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden.
  • Bijstandsgerechtigden moeten zich op verzoek inschrijven bij uitzendbureau.
  • Bijstandsgerechtigden die willen verhuizen naar een andere gemeente, moeten daar eerst naar werk zoeken.
  • Bijstandsgerechtigden moeten maximaal 3 uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
  • Bijstandsgerechtigden moeten verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel elders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand.
  • Bijstandsgerechtigden moeten er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • Bijstandsgerechtigden mogen door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmeren.
  • Bijstandsgerechtigden moeten meewerken aan de ondersteuning die de gemeente hen oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Voldoet iemand niet aan deze eisen? Dan kan een gemeente een bijstandsuitkering verlagen of stopzetten.

Tegenprestatie voor bijstandsuitkering

Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2015 bijstandsgerechtigden vragen om een tegenprestatie. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Voert iemand de tegenprestatie niet uit? Dan kan de gemeente een uitkering verlagen of stopzetten. Gemeenten mogen geen tegenprestatie opleggen aan alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor een of meer kinderen tot 5 jaar. En die ontheven zijn van de arbeidsplicht.

Misdraagt een bijstandsgerechtigde zich tegen een gemeentelijke ambtenaar? Dan kan een gemeente vanaf 1 januari 2015 de uitkering van deze bijstandsgerechtigde tijdelijk verlagen.

Kostendelersnorm in de bijstand

Vanaf 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm in de bijstand. De uitkering wordt lager naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Zo gaat de uitkering als je met z’n 2-en woont naar 50% en als je met z’n 3-en woont naar 43,55%. Zij kunnen namelijk de kosten voor levensonderhoud delen. Het maakt niet uit met hoeveel personen iemand samenwoont. De kostendelersnorm geldt niet voor bijstandsgerechtigden die samenwonen met studenten, commerciële relaties, en jongeren tot 21 jaar.

Let op: voor nieuwe bijstandsgerechtigden geldt de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2015. Voor bestaande bijstandsgerechtigden is dit 1 juli 2015.

Beperking categoriale bijzondere bijstand

Gemeenten mogen bepaalde groepen mensen extra bijstand geven. Dat heet categoriale bijzondere bijstand. Deze vorm van bijstand wordt vanaf 1 januari 2015 beperkt. De mogelijkheden voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering, dan wel een bijdrage in de premie daarvan wordt echter verruimd.