Taken en plichten bij re-integratie voor de werkgever

Kan uw werknemer werken? Ook al gaat het om ander werk dan zijn eigen functie? Dan moet u er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij weer aan het werk gaat. Dat betekent: eerst binnen uw bedrijf zoeken en daarna daarbuiten. Belangrijk om te weten: na 2 jaar beoordelen wij de WIA-aanvraag. Dan gaat het erom dat u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit misschien niet gelukt. Daarom is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet is en inhoudelijk volledig.

Ga in op het initiatief van de werknemer

Doet uw werknemer zelf voorstellen voor ander werk binnen of buiten uw bedrijf? Ga hier dan op in. U kunt de voorstellen van uw werknemer alleen afwijzen als u hier zwaarwegende redenen voor heeft.

Werkt uw werknemer niet mee?

Uw werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen. Werkt uw werknemer niet mee? Dan mag u hem minder loon betalen.

Loopt de re-integratie vast?

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Loopt de re-integratie vast en kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven.

Bron : www.uwv.nl