Wajong en subsidiemaatregelen

Er zijn een aantal voordelen, die werkgevers hebben, als zij iemand met een uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) in dienst nemen:

Loonkostenvoordeel
Korting op de loonheffing voor kandidaten die in het doelgroepenregister zitten.

Loondispensatie
Als Wajong gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan de Wajong gerechtigde tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Het UWV geeft de Wajong gerechtigde in dat geval een aanvulling op de uitkering.

No-risk polis
Als de Wajong gerechtigde ziek wordt, betaalt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de Ziektewetuitkering aan de werkgever.

Proefplaatsing
Als de werkgever twijfelt aan het succes van uw tewerkstelling, kan de werkgever Wajong gerechtigde een proefplaatsing aanbieden voor maximaal drie maanden. Tijdens deze maanden werkt de Wajong gerechtigde onbetaald op proef met behoud van zijn/haar uitkering.

Jobcoach
De Wajong gerechtigde kan begeleid worden door een jobcoach.

Aanpassingen op de werkplek
Subsidies voor aanpassingen op de werkplek. Bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, of een aangepaste werkplek. Meeneembare hulpmiddelen kan de Wajong gerechtigde dit zelf aanvragen.

Hieronder treft u een overzicht van het wettelijk minimumloon uitgaande van een voltijds dienstbetrekking:

Leeftijd Bruto per maand Bruto per week  Bruto per dag
22 jaar en ouder € 1.594,20 € 367.90 € 73,58
21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar € 876,80 € 202,35 € 40,47
18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

Informatie over voordelen Wajong werknemers

Wilt u meer informatie hebben over de voordelen van Wajong werknemers? Of zoekt u een geschikte kandidaat Percuris B.V. kan u hiermee helpen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 030 3030643 of via het contactformulier op onze website.